Hradec nad Moravicí – centrum kulturního života
Hradec nad Moravicí – centrum kulturního života

Historie

Osídlení v této oblasti se datuje do doby kolem 2000 př. n. l. Původní slovanské hradisko bylo postupně přetvořeno ve velkolepý gotický hrad se soustavou hradebního opevnění. V té době již byl v majetku Přemysla Otakara II., později jeho ženy Kunhuty. Později byl sídlem opavských Přemyslovců, v roce 1481 byl Hradci přiznán statut města, znak a právo trhu.

Další přestavba proběhla v roce1585 (renesanční sídlo s okrasnou zahradou  a lesoparkem), v 19. století v areálu přibyl novogotický tzv. Červený zámek s konírnami, kočárovnou a hradební zdí. Založen byl také nový zámecký park. Později přibyla také Bílá věž. Od roku 1945 je v majetku českého státu.

Vybraná společnost

Již v dobách, kdy byl tento zámek ještě renezančním panstvím, hostily jeho zdi, kromě smetánky, také celou řadu hudebníků, působila zde zámecká kapela, hrály se zde dokonce opery. V 19. století pak ohromný rozkvět Hradec zažil díky Lichnovským z Voštic. Scházely se zde opravdové celebrity tehdejšího kulturně politického života. Zámek navštívili m.j. Ludvig. v. Beethoven, F. Liszt, J. Mánes a další.

Bethovenův Hradec a další akce

Tradice Mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec sahá do 60. let 20. století. Soutěž je určena mladým interpretům do 30 let (včetně). Během čtyřletého cyklu se střídají nástroje housle, viola, violoncello a klavír.

Další velkou kulturní akcí na Hradci jsou Hrady CZ. Je to letní kulturní festival, kde učinkují především české hudební skupiny různých žánrů. Kromě uvedeného se po kulturní stránce v městě nebo na zámku samotném po kulturní stránce snad každý den něco děje.

Prohlídkové okruhy

Na zámku existuje cca 7 prohlídkových okruhů, ne každý je vždy otevřen. Ceny se pohybují od 200 po 50 Kč v závislosti na typu okruhu. Otevřeno je cca od 9:00 do 17:00. (Časy a ceny jsou orientační, vše doporučujeme před návštěvou ověřit.)

Cyklostezka

Do Hradce nad Moravicí vede malebnou krajinou podél řeky Moravice cyklostezka 551. Návštěvu zámku lze spojit i s malým či větším cyklovýletem.