Arboretum Nový dvůr
Arboretum Nový dvůr

Historie

Vznik arboreta je úzce spjat s bývalým majitelem novodvorského panství Quidem Riedlem (1878–1946). Za svého působení v Novém Dvoře (1906–1928) vytvořil na nevelké ploše 1,8 ha s vytříbeným vkusem přírodně-krajinářský park, ve kterém bylo pěstováno na 500 druhů a kultivarů domácích a cizokrajných dřevin. Tento park se stal základem dnešního arboreta a tvoří historickou část dendrologické expozice.

Po odchodu Quida Riedela zpět do své rodné Bílé Lhoty u Litovle, předává Novodvorské panství své dceři Alžbětě Schubertové (roz. Riedlové) a zeti Walterovi Schubertovi, kteří se o park starají až do konce 2. světové války.

Dendrologická expozice „Dřeviny pěti světadílů“

Rozvoj dendrologické expozice Novodvorského arboreta započal v roce 1958 rozsáhlou sanací zanedbaného zámeckého parku. Pravý rozvoj nastal v následujících letech a vyvrcholil v letech 1965–1969 výstavbou vstupního areálu s parkovištěm, výstavního pavilónu, hospodářského zázemí a hlavní sítě parkových komunikací. Rozloha byla navýšena na současných 23 ha.

Kompoziční řešení skýtá unikátní průhledy na kombinace dřevin, vzájemně kontrastující svou strukturou, texturou, habitusem, podzimním vybarvením či barvou a intenzitou kvetení. Nově zakládané části dendrologické expozice již vychází ze zcela odlišné koncepce. Celková kompozice je zde podřízena členění parku do geografických celků pod názvem „Dřeviny pěti světadílů“ utvářených z druhů geograficky příbuzných.

Skleníková expozice tropických a subtropických rostlin

Již v roce 1960, tedy záhy po vzniku arboreta, byla v provizorních podmínkách dvou malých pěstebních skleníků zpřístupněna nevelká sbírka čítající zhruba 200 druhů tropických a subtropických rostlin. V letech 1967–1970 došlo k výstavbě rozsáhlého skleníkového areálu s expozicí subtropických a tropických rostlin na ploše 1300 m2, která sloužila návštěvníkům po dobu 30 let.

Na sklonku roku 2000 bylo přistoupeno k přemístění botanické sbírky do nově vybudovaných pěstebních skleníků a následně došlo k demolici starého skleníkového areálu. Teprve až v roce 2010 byla pro veřejnost zpřístupněna část pěstebního skleníku formou menší skleníkové expozice se sbírkou tropických a subtropických rostlin. Výstavní plocha vznikla v prostoru bývalé pracovny a přilehlé skleníkové kóje. Celková rozloha činí zhruba 220 m2.

Nový zámek

Nový zámek v pseudorenesančním slohu si nechal vystavět baron Antonín Luft, po té co v roce 1862 získal novodvorské panství. Budova nového zámku má charakter obdélné jednopatrové budovy se třemi nárožními rizality, z nichž východní přechází ve dvoupatrovou věž a z jižního vybíhá patrový arkýř. V letech 1906–1928 byl zámek užíván Quidem Riedlem, po té přenechal novodvorské panství se zámkem své dceři Alžbětě a zeti Walterovi Schubertovi. V roce 1945 byl zámek zkonfiskován státem. V poválečném období se v zámku usídlila Charita z Ostravy (1947–48), v letech 1952–1954 byl užíván jako strojní traktorová stanice, od roku 1955 jako sídlo MNV a teprve po roce 1958 jako správní budova nově zřízeného arboreta. Rozsáhlá rekonstrukce zámečku proběhla v letech 1964/65, v roce 1990 získala budova novou fasádu a střechu.

Otevírací doba a vstupné

Otevřenoje v březnu a říjnu 8 až 16 hod. V sezóně duben až září 8 až 18 hod. Základní vstupné činí 100 Kč. Doporučujeme vždy před návštěvou ověřit.